Σημαντική ενημέρωση για προσφεύγοντες

Ενημέρωση προσφευγόντων Αγγλικά Αλβανικά Αμαρικά Αραβικά Γαλλικά Γεωργιανά Ισπανικά Κινέζικα Κιρμαντζί Λινγκάλα Ουκρανικά Ουρντού Παστό Ρώσικα Σομαλικά Σορανί Τιγκρίνια Τούρκικα Φαρσί

02.08.2018: Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού – Νέο εργαλείο για τις ανάγκες αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου ανέπτυξε Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού / ΒΙΑ  με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη αιτημάτων ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013. Το εν λόγω εργαλείο στοχεύει στη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν  τα αιτήματα οικογενειακής […]