09.09.2015: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για α) την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) σκίαστρων (τέντες) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και ενός σκιάστρου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης και β) την παροχή υπηρεσιών κατασκευής στεγάστρων (τύπου ομπρέλας) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

07.09.2015: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών επαγγελματικής χρήσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο εθνικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών επαγγελματικής χρήσης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 22.737,00 € χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής […]