10.08.2015: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού, μέσω απευθείας ανάθεσης, στους χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

24.07.2015: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπών υλικών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 116.942,25 € χρηματοδοτείται ως εξής: α. Οι 50 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τύπου Α του τμήματος Α (ποσού […]

05.06.2015: Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ν. Έβρου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Διακήρυξη