05.06.2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού στους χώρους που στεγάζεται το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29.05.2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού και β) ειδών καθαριότητας, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29.05.2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκατόν δεκαοκτώ (118) κλιματιστικών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07.04.2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) παράθυρων αλουμινίου, β) χωρισμάτων γυψοσανίδας, γ) ξύλινης πόρτας και δ) περσίδων μέσω απευθείας ανάθεσης, στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος