04.03.2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την α) τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα και β) παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών και δομημένης καλωδίωσης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και διευκρινίσεις στις Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και διευκρινίσεις στις Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις

20.02.2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την α) τοποθέτηση περίφραξης με συρματόπλεγμα και β) παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών και δομημένης καλωδίωσης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός