Σημαντική Ανακοίνωση για Αναστολή Εξυπηρέτησης Κοινού σε 10 γλώσσες

Σημαντική ανακοίνωση για αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού της Υπηρεσίας Ασύλου σε 10 γλώσσες -Σε γλώσσα Ουρντού -Σε γλώσσα Αλβανικά -Σε γλώσσα Αραβικά -Σε γλώσσα Γαλλικά -Σε γλώσσα Γεωργιανά -Σε γλώσσα Κιρμαντζί -Σε γλώσσα Μπεγκάλι -Σε γλώσσα Τουρκικά -Σε γλώσσα Φαρσί -Σε γλώσσα Σορανί

13/03/2020: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – IMPORTANT NOTICE -TEMPORARY SUSPENSION OF ADMINISTRATIVE SERVICES TO THE PUBLIC

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ Για να δείτε την ανακοίνωση στα ελληνικά πατήστε: εδώ   IMPORTANT ANNOUNCEMENT:  GREEK ASYLUM SERVICE TEMPORARILY SUSPENDS ADMINISTRATIVE SERVICES TO THE PUBLIC To read the announcement in English, please press: here

27-2-2020. Aποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019

Ακολουθούν τα αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019: Για τον Πίνακα Τοποθέτησης πατήστε εδώ Για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Κατάταξης (ΑΔΑ: 9Π9Τ46ΜΔΨΟ-Η6Λ) πατήστε εδώ Για τους Πίνακες Απορριπτέων (ΑΔΑ: ΩΣΙΛ46ΜΔΨΟ-31Ν) πατήστε εδώ  

21.02.2020 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Απόφαση Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου ΜΙΣΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥS

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά

Σημαντική ενημέρωση για προσφεύγοντες

Ενημέρωση προσφευγόντων Αγγλικά Αλβανικά Αμαρικά Αραβικά Γαλλικά Γεωργιανά Ισπανικά Κινέζικα Κιρμαντζί Λινγκάλα Ουκρανικά Ουρντού Παστό Ρώσικα Σομαλικά Σορανί Τιγκρίνια Τούρκικα Φαρσί

Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας

Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα εδρεύει και θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας, επί της οδού Θηβών 196-198, με αρμοδιότητα την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής […]