Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/12/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR – NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES إعلان مهلة تقديم طلب إذن الإقامة انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید የመ ኖርያ ፈቃድ ማ ሳደስ-አዲስ የማ መ ልከቻ ማ ቅረብ ያ ቀን መራዘም ም ሕዳስ መ ንበሪ ፍቓድ […]

27.9.2017 – Ορθή επανάληψη: «Aνοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου»

Aνοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου

Συζήτηση της Υποεπιτροπής της Βουλής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων

Ομιλήτρια στη συζήτηση της Υποεπιτροπής της Βουλής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων (της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)  η κυρία Αικατερίνη Πρέντζα, υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου       

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 15/10/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΤ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15.10.17 تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید تجديد طلبات الاقامات ذات الصيغة الموحدة- تمديد جديد RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR – NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES ም ሕዳስ መ ንበሪ ፍቓድ – ሓዱሽ ም ንዋሕ ናይ ም ቕራብ ሕቶ انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع   […]

04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ