Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά

Σημαντική ενημέρωση για προσφεύγοντες

Ενημέρωση προσφευγόντων Αγγλικά Αλβανικά Αμαρικά Αραβικά Γαλλικά Γεωργιανά Ισπανικά Κινέζικα Κιρμαντζί Λινγκάλα Ουκρανικά Ουρντού Παστό Ρώσικα Σομαλικά Σορανί Τιγκρίνια Τούρκικα Φαρσί

Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας

Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα εδρεύει και θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας, επί της οδού Θηβών 196-198, με αρμοδιότητα την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής […]

Προγραμμα ΕΑSΟ ανταλλαγης τεχνογνωσίας Μονάδων Δουβλίνου Aθήνα 12-14/11/2019 – Ολλανδία 5-7/11

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ειδικοί των Μονάδων Δουβλίνου από τη Ρουμανία, την Ολλάνδια, την Ελλάδα, τη Δανία και την Ισπανία επισκέφτηκαν τις ολλανδικές και ελληνικές Μονάδες Δουβλίνου για το πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΑΣΟ-Δουβλίνο. Οι συμμετέχοντες είδαν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα παιδιά σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου και συζήτησαν με ειδικούς και στελέχη. […]

14.11.2019: OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΣΟΧ2 2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).

07.11.2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).