23/04/2018: Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 […]

20.04.2018 – Επίσημα στοιχεία Eurostat: περισσότεροι από 500.000 αιτούντες έλαβαν άσυλο το 2017 στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το 2017, τα 28 κράτη-μέλη της EE χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε πάνω από μισό εκατομμύριο αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι Σύροι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

28.03.2018 – Δύο χρόνια από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας: Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ασύλου

Το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το έργο της Υπηρεσίας Ασύλου, με τη συμπλήρωση δύο ετών από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ. Για την ευκολότερη ανάγνωση του αρχείου pdf χρησιμοποιήστε την εντολή στη δεξιά πλευρά του αρχείου, με την οποία οριζουμε την κατεύθυνση του κειμένου (κατά τους δείκτες του ρολογιού ή […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2017

ΣΟΧ2-2017: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2-2017: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ βάσει του υπ. αρ. πρωτ. 4661, 26-02-2018 ΣΟΧ2-2017: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ