Προγραμμα ΕΑSΟ ανταλλαγης τεχνογνωσίας Μονάδων Δουβλίνου Aθήνα 12-14/11/2019 – Ολλανδία 5-7/11

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ειδικοί των Μονάδων Δουβλίνου από τη Ρουμανία, την Ολλάνδια, την Ελλάδα, τη Δανία και την Ισπανία επισκέφτηκαν τις ολλανδικές και ελληνικές Μονάδες Δουβλίνου για το πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΑΣΟ-Δουβλίνο. Οι συμμετέχοντες είδαν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα παιδιά σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου και συζήτησαν με ειδικούς και στελέχη. […]

14.11.2019: OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΣΟΧ2 2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).

07.11.2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).  

06.11.2019 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι όλοι προσληφθέντες επιτυχόντες της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 10:00πμ στο αμφιθέατρο κτίριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ελληνικα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά

«Nέα κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ»

«Nέα κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ».

Κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ

Κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του  Μητρώου  Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ