06.11.2019 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι όλοι προσληφθέντες επιτυχόντες της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 10:00πμ στο αμφιθέατρο κτίριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ελληνικα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά

«Nέα κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ»

«Nέα κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ».

Κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ

Κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων του  Μητρώου  Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ

28.08.2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16/09/2019 ημέρα  Δευτέρα και λήγει στις 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).