Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία σε β’ βαθμό και επανασχεδιασμός της παροχής νομικής συνδρομής από τους εγγεγραμμένους δικηγόρους στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου

26.01.2018  Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία σε β’ βαθμό και επανασχεδιασμός της παροχής νομικής συνδρομής από τους εγγεγραμμένους δικηγόρους στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου    

Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30.4.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ RESIDENCE PERMITS RENEWAL APPLICATION-NEW EXTENDED DEADLINE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES إعلان مهلة تقديم طلب إذن الإقامة انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید የመ ኖርያ ፈቃድ ማ ሳደስ-አዲስ የማ መ ልከቻ ማ ቅረብ ያ ቀን መራዘም […]

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη

Ανακοίνωση Δουβλίνου ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΑΜΑΡΙΚ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΑΡΑΒΙΚΑ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΝΤΑΡΙ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΦΑΡΣΙ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΓΑΛΛΙΚΑ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ Ανακοίνωση Δουβλίνου ΟΥΡΝΤΟΥ