17.07.2019: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ Ελληνικά 17_7_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Aραβικά 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Γαλλικά_επικαιροποίηση_17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Φαρσί_17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Ουρντού 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Τιγκρίνια 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Αμαρικά_17 7 2019

11.07.2019: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση_15766 20190711_6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών: 2. Διαπραγμάτευση.pdf1

27.06.2019: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) – Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Aσύλου

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) -   Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Aσύλου