28.08.2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16/09/2019 ημέρα  Δευτέρα και λήγει στις 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).

17.07.2019: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ Ελληνικά 17_7_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Aραβικά 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Γαλλικά_επικαιροποίηση_17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Φαρσί_17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Ουρντού 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Τιγκρίνια 17 7 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_Αμαρικά_17 7 2019

11.07.2019: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση_15766 20190711_6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ