Συμμετοχή της Υπηρεσίας Ασύλου στο διαγωνισμό EPSA 2017

Στόχος του Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα για το 2017 (EPSA Public Sector Award 2017) ήταν να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις δράσεις εκείνες, οι οποίες επιδεικνύουν μία καινοτόμα προσέγγιση στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και στη χάραξη πολιτικών σε μία εποχή που ο Δημόσιος Τομέας στην Ευρώπη καθίσταται πολυδιάστατος και με αυξημένες υποχρεώσεις. Η Υπηρεσία Ασύλου […]

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/12/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR – NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES إعلان مهلة تقديم طلب إذن الإقامة انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید የመ ኖርያ ፈቃድ ማ ሳደስ-አዲስ የማ መ ልከቻ ማ ቅረብ ያ ቀን መራዘም ም ሕዳስ መ ንበሪ ፍቓድ […]

27.9.2017 – Ορθή επανάληψη: «Aνοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου»

Aνοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου

Συζήτηση της Υποεπιτροπής της Βουλής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων

Ομιλήτρια στη συζήτηση της Υποεπιτροπής της Βουλής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων (της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)  η κυρία Αικατερίνη Πρέντζα, υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου