21.06.2019: Ανάρτηση των οριστικών καταστάσεων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Ανάρτηση των οριστικών καταστάσεων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

17.05.2019: Ανάρτηση των προσωρινών καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Ανάρτηση των προσωρινών καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

14.05.2019: Αιτήσεις ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΑΓΓΛΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΓΑΛΛΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  TDV ΑΡΑΒΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΦΑΡΣΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΠΑΣΤΟ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΟΥΡΝΤΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΑΜΑΡΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV

30.04.2019: Περισσότεροι από 300.000 αιτούντες έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ε.Ε. το 2018

Συνολικά 333.400 αιτούντες έλαβαν καθεστώς Διεθνούς Προστασίας το 2018 στην Ε.Ε., μία μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με το 2017. Συρία, Αφγανιστάν και Ιράκ είναι οι χώρες προέλευσης σε ποσοστό σχεδόν 50% μεταξύ των αναγνωρισμένων προσφύγων. Η πλήρης Ανακοίνωση Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.