08.11.2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και ρευματοδότησης χώρου αναμονής επωφελούμενων αλλοδαπών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος