Ανακοίνωση για αιτήσεις TDV μετά την 1/6/2020

Ακολουθεί σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων που κατατέθηκαν από αναγνωρισμένους πρόσφυγες στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου μετά την 1/6/2020.

  1. Ελληνικά
  2. Αγγλικά
  3. Αραβικά
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.