07.09.2015: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών επαγγελματικής χρήσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

logoamifΗ Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο εθνικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών επαγγελματικής χρήσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 22.737,00 € χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία 5 Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου στην επικράτεια για εξέταση με συντετμημένη διαδικασία (fast track) αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα (συμφωνία χρηματοδότησης HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR).

%C

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.