13.01.2016: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ

amifma_logo

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε στις 12-01-2016 η 2η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ:7Χ21465ΦΘΕ-Υ01).

Με την πρόσκληση αυτή καλούνται το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του προγράμματος «μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αποφάσεις 2015/1523 και 2015/1601 για θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας».

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.