09.06.2016: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

amifma_logo

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για τη δράση: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου για την υποβολή πρότασης. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.