Πλήθος αιτήσεων προκήρυξης 6Κ/2017

Συνολικά 18.036 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, των διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πλήρες Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ είναι διαθέσιμο εδώ.

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.