19.06.2018: Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία (7/6/2013 – 31/05/2018)

BIP

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και για το διάστημα 7/06/2013 – 31/05/2018 τα εξής στοιχεία:
• Σύνολο δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας ανά έτος και κατανομή αυτών με βάση τον τύπο απόφασης (προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία)
• Κατανομή με βάση το φύλο των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση τη χώρα προέλευσης (5 πρώτες) των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση την ηλικιακή ομάδα των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικιακή ομάδα των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη χώρα προέλευσης (5 πρώτες) των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση τις 2 πρώτες δηλωμένες γλώσσες των δικαιούχων (5 πρώτες)
• Κατανομή με βάση το δηλωμένο θρήσκευμα των δικαιούχων (5 πρώτες)

Το αρχείο σε μορφή pdf (Beneficiaries_dashboard 18062018)

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.