02.08.2018: Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού – Νέο εργαλείο για τις ανάγκες αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου ανέπτυξε Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού / ΒΙΑ  με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη αιτημάτων ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013.

Το εν λόγω εργαλείο στοχεύει στη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν  τα αιτήματα οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στην ανάπτυξη αυτού του εργαλείου συνέβαλαν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η UNICEF και το EASO, ενώ η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου έλαβε υπόψη της τα υπάρχοντα εργαλεία και εκθέσεις πολλών άλλων φορέων -  ΔΟΜ, ΕΣΠ, Άρσις, Mετάδραση, Praksis, Oικουμενικού Προγραμματος Προσφύγων, IRC, Eλληνικού Ερυθρού Σταυρού  και Solidarity Now.

To BIA, το Checklist/συνοπτική  φόρμα αξιολόγησης,  καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή του είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο http://asylo.gov.gr/?page_id=113

Για οποιαδήποτε πληροφορία  παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Δουβλίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dublingr@asylo.gov.gr

Posted in Δελτία Τύπου, Νέα & Ανακοινώσεις.