16 Μαΐου, 2020: Ανακοίνωση – Υποδείγματα ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου

16 Μαΐου, 2020: Ανακοίνωση – Υποδείγματα ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) προς τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Οι αιτήσεις καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).  Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τα αιτήματα που εξυπηρετούνται είναι τα ακόλουθα:

Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας

Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Ταυτότητας

Αίτηση Αναβολής/ Επίσπευσης Συνέντευξης

Αίτηση Βεβαίωσης Κατάστασης Αιτήματος

Αίτηση Διαχωρισμού Φακέλων

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Aίτηση για Νομική Συνδρομή

Τα διαθέσιμα υποδείγματα αιτήσεων (με οδηγίες) είναι τα ακόλουθα. Παρακαλώ πιέστε πάνω στον τίτλο  για να τα κατεβάστε

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ

 

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.