11 Ιουνίου, 2020. Σημαντική Ανακοίνωση. Λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου / Με μεταφράσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα κάτωθι:

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΑΡΑΒΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΦΑΡΣΙ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΣΟΡΑΝΙ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΜΠΕΓΚΑΛΙ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΟΥΡΝΤΟΥ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.