11 Ιουνίου, 2020. Σημαντική Ανακοίνωση. Λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου / Με μεταφράσεις

Η Υπηρεσία Ασύλου επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα κάτωθι:

 

  1. Παρατείνεται η ισχύς μέχρι και την 1Οκτωβρίου 2020 όλων των δελτίων αιτούντων διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) που εκδόθηκαν κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 του Ν.4636/2019 τα οποία λήγουν και δεν έχουν ανανεωθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2020.
  2. Για όσα δελτία έληξαν την περίοδο της αναστολής υπηρεσιών στο κοινό, δηλαδή μεταξύ 13 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 , η ισχύς τους έχει παραταθεί αυτόματα για διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη του δελτίου βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΤΤ9028/2020 (ΦΕΚ Β 1854/15.5.2020).Παρακαλούνται οι αιτούντες που έχουν στην κατοχή τους αυτά τα δελτία να προσέρχονται στο τέλος της εξάμηνης παράτασης τους.

Για τους αιτούντες της Παρ.2, μετά την εξάμηνη παράταση των δελτίων τους, δεν ισχύει η επιπλέον παράταση της Παρ.1.

3.Τέλος, από Δευτέρα 15/6/2020 έχει τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr).Σε αυτήν οι αιτούντες διεθνή Προστασία δύνανται να πραγματοποιούν μια σειρά διοικητικών ενεργειών.

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΜΠΕΓΚΑΛΙ 

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ 

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ 

Διαβάστε την ανακοίνωση στα ΓΑΛΛΙΚΑ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.