Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση

Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου.

Για να καταθέσετε αίτηση, θα πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος σε ένα από τα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), και επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας θα πρέπει να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες κράτησης ή υποδοχής και ταυτοποίησης, οι οποίες θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας αυτή.