Έκδοση απόφασης

Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ειδοποιήσει, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, ώστε να προσέλθετε να την παραλάβετε.

Η απόφαση θα σας επιδοθεί με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.

Θα πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία Ασύλου μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που θα ειδοποιηθείτε. Εάν δεν προσέλθετε ενρτός των 5 αυτών ημέρων, η απόφαση θα σας επιδοθεί την ημέρα που θα προσέλθετε στην Υπηρεσία Ασύλου για την ανανέωση του δελτίου σας.

.: Προσφυγικό καθεστώς
.: Επικουρική προστασία
.: Απορριπτική απόφαση