Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου «Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζα», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης και φυλακές εντός των ορίων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για:

α) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας -Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

β) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4375/2016, σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας εντός των ορίων της περιφέ-
ρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας – Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές 13671, Τηλ: 210 2444495   – Φαξ: 210 2466647

E-mail: aka.amygdalezas@migration.gov.gr