Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Ξάνθη» ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Ξάνθη», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) Κοτύλης στην Ξάνθη είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης στην Ξάνθη.

Διεύθυνση:
2ο χλμ. Ε.Ο Ξάνθης – Καβάλας

Τ.Κ 67100, Ξάνθη

Τηλέφωνο – Φαξ: 25410-20030

Email: aka.xanthis@asylo.gov.gr