Συχνές ερωτήσεις

Η νέα Υπηρεσία Ασύλου γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων από τα ΜΜΕ και πολίτες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση.

Παρακάτω παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται να απαντήσει η Υπηρεσία, καθώς και συνοπτικές απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσiα Ασύλου (asylo@asylo.gov.gr, τηλ. 210 6988500).

Απαντήσεις σε ερωτήσεις διεθνών οργάνων, ΜΚΟ, δημοσιογράφων