Συχνές ερωτήσεις

Η νέα Υπηρεσία Ασύλου γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων από τα ΜΜΕ και πολίτες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση.

Παρακάτω παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται να απαντήσει η Υπηρεσία, καθώς και συνοπτικές απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσiα Ασύλου (asylo@asylo.gov.gr, τηλ. 210 6988500).

 

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα αρχείο PDF ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις διεθνών οργάνων, ΜΚΟ, δημοσιογράφων

Ετήσια έκθεση του EASO για το 2016 σχετικά με τις εξελίξεις που άπτονται των θεμάτων ασύλου στην Ελλάδα