Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Χειρίζεται θέματα διορισμού, αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.