Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Ιανουαρίου 2016.

Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου υπάγεται η εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Διεύθυνση:
Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), 83100 Σάμος Τηλ: 22730-81450 E-mail: pga.samou@asylo.gov.gr