Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Ιανουαρίου 2016.

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Σάμου με έδρα το Βαθύ Σάμου έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Διεύθυνση:
Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), 83100 Σάμος Τηλ: 22730-81450

E-mail: pga.samou@asylum.migration.gov.gr