Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου  ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου στις 29 Φεβρουαρίου 2016, έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφερειακής ενότητας Χίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εδρεύει και λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Χίο, και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.

Διεύθυνση:
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου

Περιοχή Χαλκείου Χίου 82100

Τηλ. 22710-69030

E-mail: pga.chiou@asylo.gov.gr