Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Εδρεύει και λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Χίο, και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.

Διεύθυνση:
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου

Περιοχή Χαλκείου Χίου 82100

Τηλ. 22710-69030

E-mail: pga.chiou@asylo.gov.gr