Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Λέρου ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Λέρου στις 11 Μαρτίου 2016, με έδρα το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο και έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Κω και Καλύμνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Λέρου υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, οι οποίοι κατοικούν εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Π.Γ.Α. Λέρου, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.8183/26.5.2016 (ΦΕΚ Β ́ 1618) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Εδρεύει και λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο, και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.

Διεύθυνση:

Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, Λέπιδα, Λέρος

Τηλ – Φαξ: 22470-26890

E-mail: pga.lerou@asylo.gov.gr