Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 7 Ιουνίου 2013.

Έχει τοπική αρμοδιότητα όλη την επικράτεια της χώρας, πλην των περιοχών αρμοδιότητας του Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Θράκης, Λέσβου και Ρόδου.

Διεύθυνση:
Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 69 88 500

Τηλεφωνική γραμμή με ηχογραφημένες πληροφορίες για αιτούντες άσυλο σε 10 γλώσσες: 210 69 88 660

Email: pga.athina@asylo.gov.gr