Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Οκτωβρίου 2013.

Έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Λέσβου και εξετάζει αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από διαμένοντες στην Περιφέρεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων που υποβάλλονται από κρατούμενους στο Κέντρο Ταυτοποίησης της Μόριας.

Διεύθυνση:
Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας, Μόρια Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100

Τηλ: 22510-32323, Φαξ: 22510-32883

E-mail: pga.lesvou@asylo.gov.gr