Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Οκτωβρίου 2013.

Έχει τοπική αρμοδιότητα τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εξετάζει αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από διαμένοντες στην Περιφέρεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων που υποβάλλονται από κρατούμενους στο Κέντρο Ταυτοποίησης της Μόριας.

Διεύθυνση:
Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας, Μόρια Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100

Τηλ: 22510-32323, Φαξ: 22510-32883

E-mail: pga.lesvou@migration.gov.gr