Προκαταγραφή

Πλήρης Καταγραφή – Πού και Πότε

Στατιστικά στοιχεία από τη διαδικασία της προκαταγραφής

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή (Ελληνική γλώσσα)

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή (Αγγλική γλώσσα)

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή (Αραβική γλώσσα)

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή λώσσα Φαρσί)

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή (Γλώσσα Κιρμαντζί)

Τι ακολουθεί: Μετά την προκαταγραφή (Γλώσσα Ουρντού)

Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Αποδεικτικό Απλής Καταγραφής)

Ενημερωτικό Υλικό στην Ελληνική Γλώσσα

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απλής καταγραφής

Ενημερωτικό Υλικό στην Αγγλική Γλώσσα

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απλής καταγραφής

Ενημερωτικό Υλικό στη Γαλλική Γλώσσα

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απλής καταγραφής

Ενημερωτικό Υλικό στην Αραβική Γλώσσα

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απλής καταγραφής

Ενημερωτικό Υλικό στη Γλώσσα Φαρσί

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απλής καταγραφής

Ενημερωτικό Υλικό στη Γλώσσα Σορανί

Γιατί να καταγραφείτε

Οικογενειακή Επανένωση

Μετεγκατάσταση

Το Άσυλο στην Ελλάδα