Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 29 Ιουλίου 2013.

Έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, καθώς και των νομών Ροδόπης και Ξάνθης.

Διεύθυνση:
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης

Έδρα:

Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ 68100,

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης

Τηλέφωνο: 25510-35170

Φαξ: 25510-35168

Email : pga.alexandroupolis@asylo.gov.gr