Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ως Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στις 8 Ιουλίου 2015. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 10, του ΠΔ 122/2017, όπως ισχύει.
Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.4199/6.3.2017 (ΦΕΚ Β ́ 881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Διεύθυνση:
Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ
Πόντου 5 -περιοχή Λαχαναγοράς
54628- Αμπελόκηποι-Μενεμένη Θεσσαλονίκης (Το σημείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 9 του ΟΑΣΘ, στάση «Αναψυκτήριο»)

Τηλ: 2310-751775
Fax: 2310-267722

E-mail: pga.thessalonikis@migration.gov.gr