Προγράμματα Χρηματοδότησης Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους μέσω των παρακάτω βασικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.