Άλλοι πόροι

solidarity_gr

Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στην Υπηρεσία Ασύλου η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Αλληλεγγύη- SolidarityNow”, ο Οργανισμός έχει αναλάβει την υποστήριξη της Υπηρεσίας με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας ασύλου σε όλα τα στάδιά της. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση ακινήτων ή τμημάτων τους, την κάλυψη δαπανών που αφορούν ανακαινίσεις και επισκευές κτηρίων και την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την στέγαση υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου και την υποστήριξη της λειτουργίας της αντίστοιχα.

Μέχρι σήμερα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παροχής υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών και των καλωδίων.

unhcr_gr

Σε συνέχεια της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο φορείς, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει αναλάβει την υλικοτεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύλου. Ειδικότερα, στα πλαίσια διεύρυνσης του δικτύου των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου ανά την Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναλάβει την προμήθεια και δωρεά μέρους του υλικοτεχνικού εξοπλισμού όσο και του Οικίσκου που θα φιλοξενήσει μέρος των υπηρεσιών ασύλου στην Σάμο.