Διαδικασία ασύλου για άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση

Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), οι Αρχές κράτησης ή υποδοχής και ταυτοποίησης θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας, και θα προγραμματιστεί η καταγραφή της αίτησης σας.

Την ημέρα της καταγραφής είτε θα γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, είτε θα καταγραφείτε από Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί στο χώρο κράτησης όπου βρίσκεστε.

Η καταγραφή θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που κατανοείτε, ενώ το προσωπικό της Υπηρεσίας θα σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Αν έχετε έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, όπως διαβατήριο, ή άλλα έγγραφα σχετικά με την αίτησή σας θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

Μετά την καταγραφή αντί για δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, θα σας δοθεί έγγραφο που αναφέρει την ημερομηνία που θα πρέπει να παραβρεθείτε στη συνέντευξη.

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση μέχρι να εκτίσετε την ποινή που σας έχει επιβληθεί.

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί εισήλθατε παράνομα στη χώρα ή γιατί εκκρεμεί η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, μπορεί, εφόσον η Αστυνομία κρίνει ότι δεν μπορούν στην περίπτωσή σας να ισχύσουν άλλα μέτρα να παραμείνετε υπό κράτηση:

α) για να διαπιστωθούν τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής σας, ή

β) για να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτησή σας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ή

γ) όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι υποβάλλετε την αίτηση προκειμένου να καθυστερήσετε ή να εμποδίσετε την εκτέλεση απόφασης επιστροφής, ή

δ) εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ή

ε) όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.

Η κράτησή σας μπορεί να διαρκέσει από 45 ημέρες έως 18 μήνες ανάλογα με το λόγο κράτησής σας. Για την κράτησή σας αποφασίζει ο Αστυνομικός Διευθυντής που θα πρέπει στην απόφασή του να εξηγεί αναλυτικά γιατί αποφασίστηκε η κράτησή σας.

Κατά της απόφασης κράτησης έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου ή του αρμόδιου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείστε.

Εάν αποφασίσετε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας θα πρέπει να το δηλώσετε αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Εάν δεν λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει η μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το λόγο αυτό.

Εάν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία πρέπει να σας χορηγηθεί την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος, εφόσον εκκρεμεί ακόμα η εξέταση της αίτησής σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας χορηγηθεί δελτίο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη γίνει.

Η επίδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου αυτοπροσώπως.

Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου.

Εάν δεν λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στο χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.

Αν η απόφαση είναι θετική, θα εκδοθεί απόφαση άρσης της κράτησής σας. Την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος θα σας δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 10 μέρες να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.