Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία

Κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησής σας (κατάθεση) θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια έως έξι μήνες και επιτρέπει την παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησή σας.

Το δελτίο αυτό πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να το έχετε πάντοτε μαζί σας καθώς αποδεικνύει ότι έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.

Δε χορηγείται δελτίο σε άτομα που κρατούνται ή βρίσκονται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε άτομα που υποβάλουν μεταγενέστερη αίτηση, μέχρι να κριθεί το παραδεκτό της αίτησής τους.

Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης και λήξης του δελτίου καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης σας ή εξέτασης της προσφυγής σας.

Εάν χάσετε το δελτίο σας θα πρέπει να δηλώσετε απώλεια ή κλοπή του στην Υπηρεσία Ασύλου.

Αν μέχρι τη λήξη του δελτίου δεν σας έχει επιδοθεί απόφαση επί της αίτησή σας πρέπει να ανανεώσετε το δελτίο προσερχόμενος στην Υπηρεσία Ασύλου.

Για την ανανέωση του δελτίου, απαιτείται να προσκομίσετε το παλιό δελτίο.

Το πρωτότυπο δελτίο πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας και ιδίως σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία Ασύλου, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα της συνέντευξης. Οι φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές.

Δήλωση απώλειας δελτίου

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου σας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου δελτίου.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του δελτίου.

Με αυτή, θα απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όπου θα υποβάλετε δήλωση απώλειας του δελτίου.

Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, θα πρέπει να το προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου δελτίου. Δεν εκδίδεται νέο δελτίο πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών.