Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω

Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.καθώς επίσης και για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Κω.

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω
Περιοχή Πυλί, Τ.Κ. 85301, τηλ: 22420 27856
E-mail: aka.ko@asylo.gov.gr