Αυτοτελές Κλιμάκιο Μετεγκατάστασης

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Μετεγκατάστασης εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα, στην περιοχή Αλίμου, και είναι αρμόδιο για την πραγματοποίηση της διαδικασίας και την υλοποίηση της μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη που θα εκδοθεί.

Δωδεκανήσου 6, 17456, Άλιμος (κτήριο ΔΟΜ)
Τηλ.: 2109903370
Fax: 2109943947
Email: relocation@asylo.gov.gr

 

PGA Alimos