Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου (πρώην Αυτοτελές Κλιμάκιο Μετεγκατάστασης) εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα, στην περιοχή Αλίμου, και είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ισχύει, και υποβάλλονται από ανιθαγενείς Παλαιστινιακής καταγωγής, υπηκόους Αιγύπτου και Συρίας, πλην αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας.

Δωδεκανήσου 6, 17456, Άλιμος (κτήριο ΔΟΜ)
Τηλ.: 2109903370
Fax: 2109943947
Email: pga.alimou@asylo.gov.gr

 

PGA Alimos