Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά

Το Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Πειραιά από τον Αύγουστο του 2016, είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, που εξαιρούνται από τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, δυνάμει των υπ” αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τις οποίες έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας από τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου του Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, τα οποία συστάθηκαν δυνάμει της με αριθμ. οικ. 8066/25.5.2016 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νοταρά 106, 18535, Πειραιάς
Τηλ.Κέντρο 2104187090
Fax 2104599730
E-mail: pga.peiraia@migration.gov.gr

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να στείλετε αιτήσεις χρησιμοποιήστε αυτή τη διεύθυνση : aitiseis.pga.peiraia@asylum.migration.gov.gr

PGA PIREA