Πρόγραμμα Εθελοντικού Επαναπατρισμού

Αν είστε υπήκοος τρίτης χώρας που δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να παραμείνετε νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) – Αποστολή Ελλάδος.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  υλοποιεί Προγράμματα Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης.

Για να δικαιούστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να ανήκετε σε μια από τις παρακάτω ομάδες:

  • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροίτε τους όρους εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα.
  • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που έχετε υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία και είτε έχετε παραιτηθεί από την αίτησή σας ή έχει απορριφθεί.
  • Να είστε υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένετε νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά ωστόσο επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας.

Μέσω αυτού του προγράμματος, ο ΔΟΜ αναλαμβάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής σας.

Ειδικότερα ο ΔΟΜ αναλαμβάνει ενημέρωση και συμβουλευτική προ της αναχώρησης, υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (πχ ταξιδιωτικά έγγραφα), διαδικασία εύρεσης εισιτηρίων, συνοδεία του επωφελούμενου στο αεροδρόμιο, βοήθεια στον ενδιάμεσο σταθμό και τον τελικό προορισμό σε συνεργασία με τα Γραφεία του ΔΟΜ στις αντίστοιχες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΔΟΜ, στο τηλέφωνο 210 9919040, από τις 08.00 έως τις 16.00 ή στην ιστοσελίδα του ΔΟΜ.