Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης

To Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.