Απαντήσεις σε ερωτήσεις διεθνών οργάνων, ΜΚΟ, δημοσιογράφων

Διοικητικά κρατούμενοι αιτούντες άσυλο (έγγραφο 19.12.2016)

Διαδικασίες ασύλου, συνθήκες κράτησης και αρμοδιότητες υπηρεσίας (έγγραφο 25.1.2017)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ασύλου (έγγραφο 9.2.2017)

Ετήσια έκθεση του EASO για το 2016 σχετικά με τις εξελίξεις που άπτονται των θεμάτων ασύλου στην Ελλάδα

Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου προς τον φορέα ECRE για την ετήσια έκθεση 2016 της AIDA που αφορά τη Ελλάδα

Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου προς το Συνήγορο του Πολίτη με θέμα τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανήλικων

AIDA Thematic Report on vulnerability: χορήγηση στοιχείων από την Υπηρεσία Ασύλου

Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου σε συνέχεια του ενημερωτικού της ΜΚΟ “Open Society Justice Initiative” προς την Υπουργική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης

UN Wahrzeichen Επιτροπή Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) του ΟΗΕ: Καταληκτικές παρατηρήσεις στις συνδυασμένες περιοδικές εκθέσεις 20 – 22 της Ελλάδας (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)

aida kuva

AIDA Report on Greece 2017-update

AIDA Report on Greece 2018-update

AIDA Report on Greece 2019-update