Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας (fast track)

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και υποβάλλονται α) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια αποδεικνύεται με πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως με διαβατήριο Συρίας ή β) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία του άρθρου 60 παρ. 4 του Ν. 4375/2016.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα

Τηλ: 210 6988534

Fax: 210 6988617

Email: aka.fasttrack@asylo.gov.gr