Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας

To Aυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδιο για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλονται από υπηκόους Αλβανίας και Γεωργίας.

Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ
Πόντου 5 -περιοχή Λαχαναγοράς
546 28- Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Το σημείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 9 του ΟΑΣΘ, στάση «Αναψυκτήριο»)
Τηλ: 2310-751775
Fax: 2310-267722
Email:
aka.eadpygeoalv@asylo.gov.gr
aka.eadpygeoalv.prot@asylo.gov.gr (Για την αποστολή αιτημάτων για προσδιορισμό καταγραφής ευάλωτων ομάδων, κατάθεση υπομνημάτων-εξουσιοδοτήσεων κλπ.: Δευτ-Παρ.12:00-14:00)