Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν

Tο Αυτοτελές  Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν εδρεύει και λειτουργεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής. Είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6517/25.4.2016 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 1415), και υποβάλλονται από αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν.

Διεύθυνση:
Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 69 88 500

E-mail: aka.eadpypakistan@migration.gov.gr