Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για:

α) τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στην ανανέωση των αδειών διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

β) τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων

γ) την εξέταση αιτήσεων που αφορούν στην οικογενειακή επανένωση των προσφύγων και

δ) τη διαχείριση ζητημάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 69 88 592
Email: aka.intern.protection@asylo.gov.gr