Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων

To Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών ποινικών κρατουμένων που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας – Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πέτρου Ράλλη 24 , Τ.Κ. 11855, Ταύρος
Email: aka.pr.crim.pris@asylo.gov.gr