Διαδικασία ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ, ενημέρωση έως 7/2/2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ germany
Οι αιτούντες με τους παρακάτω αριθμούς υποθέσεων έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασύλου για να εκδώσουν εισιτήρια: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ- ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ map of Europe
Οι αιτούντες με τους παρακάτω αριθμούς υποθέσεων έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασύλου για να εκδώσουν εισιτήρια: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 

 

 

PROCÉDURE SELON LA CONVENTION DE DUBLIN – ALLEMAGNE
Les demandeurs ayant les numéros de dossier suivants ont été avisés par le Service d’Asile, afin qu’ils fassent des billets.
PROCÉDURE SELON LA CONVENTION DE DUBLIN – PAYS AUTRES QUE L’ALLEMAGNE
Les demandeurs ayant les numéros de dossier suivants ont été avisés par le Service d’Asile, afin qu’ils fassent des billets.

 

Arabic

 

Farsi, Dari

Urdu

AmharicTigrinian