Διαδικασία ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ενημέρωση έως 04/09/2018

Οι αιτούντες με τους παρακάτω αριθμούς υποθέσεων έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασύλου για εισιτήρια:                                                                                                  

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 10.07

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 19.07 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 27.07

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 01.08

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 06.08 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 04.09 

Arabic

 

Farsi, Dari

Urdu