Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων εδρεύει και λειτουργεί στο Δήμο Ιωαννίνων και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, 45500, Πέραμα Ιωαννίνων.

τηλ. 2651086154, Fax: 2651081721, aka.ioanninon@asylo.gov.gr