Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων εδρεύει και λειτουργεί στο Δήμο Ιωαννίνων και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το Α.Κ.Α. Ιωαννίνων το οποίο ιδρύθηκε με την οικ. 3028/2018 (Β” 310) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και εδρεύει στα Ιωάννινα είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας α) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης καθώς και σε προσωρινούς χώρους κράτησης/κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και β) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται σε Δομές Φιλοξενίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Το Α.Κ.Α. Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την εξέταση και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτό, για τον προγραμματισμό και την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί απλή ή πλήρης καταγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας σε α βαθμό, καθώς και για τη διεκπεραίωση οιουδήποτε άλλου συναφούς με τις εν λόγω υποθέσεις ζητήματος ιδίως έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου.

 

4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, 45500, Πέραμα Ιωαννίνων.

τηλ. 2651086154, Fax: 2651081721, aka.ioanninon@asylo.gov.gr